Privātuma Politika

Ievērojot Vispārējās datu aizsardzības regulas nosacījumus, informējam, ka apmeklējot Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Dēkla”(turpmāk – “Dēkla”) organizētos publiskos pasākumus, pasākuma apmeklētāji var tikt fotografēti un iemūžināti videomateriālos. Šī informācija var tikt izmantota “Dēkla” atpazīstamības nodrošināšanai un veidošanai, publicējot video ierakstu, fotogrāfijas “Dēkla” sociālajos tīklos un interneta mājas lapā, jebkurā masu informācijas līdzeklī, kā arī vēsturisko vērtību uzkrāšanas, dokumentēšanas un saglabāšanas vajadzībām.


Piedaloties “Dēkla” rīkotajos publiskajos pasākumos, Jūs piekrītat foto un/vai video uzņemšanai un izmantošanai.
Informējam, ka Jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu vai filmēšanu paziņojot par to fotogrāfam/videooperatoram pasākuma laikā.


Pēc foto vai video publicēšanas Jūs varat sazināties ar mums, ja vēlaties konkrētu foto vai video dzēšanu, rakstot uz e-pastu dainajostmane@inbox.lv.


Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka “Dēkla”nelikumīgi apstrādā Jūsu personas datus.


Informējam, ka pārzinis attiecīgo personas datu apstrādei ir Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Dēkla”, reģistrācijas nr. 40008003024, kontaktinformācija: “Dēkla”, Klaipēdas iela 96A, Liepāja, LV-3416, tālruņa nr. +371 27196289,e-pasts: dainajostmane@inbox.lv.